Năng lực thử nghiệm (27/07/2021)

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN TỈNH SÓC TRĂNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Danh sách các chỉ tiêu phân tích: Tải về.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906