Liên hệ (04/06/2019)

TRUNG TÂM ỨNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 20A An Dương Vương, Phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.826.435 - Fax: 02993.610.871

Email: sta.soctrang@gmail.com

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906