Xây dựng mô hình trồng bắp làm thức ăn cho bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Tr (16/03/2020) 247

Xây dựng mô hình trồng bắp làm thức ăn cho bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng...

Sưu tầm các bài thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để bảo t (16/03/2020) 246

Sưu tầm các bài thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để bảo tồn và sử dụng trong điều trị bệnh ...

Nghiên cứu mô hình chế biến một số sản phẩm từ hành tím an toàn và bảo đảm (10/03/2020) 191

Nghiên cứu mô hình chế biến một số sản phẩm từ hành tím an toàn và bảo đảm khả năng tiêu thụ...

Xác định mầm bệnh gây thối củ hành tím tại tỉnh Sóc Trăng và tuyển chọn bi (10/03/2020) 190

Xác định mầm bệnh gây thối củ hành tím tại tỉnh Sóc Trăng và tuyển chọn biện pháp sinh học để phòng trị bệnh...

Xây dựng mô hình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và vùng cửa sông ven bi (02/03/2020) 186

Xây dựng mô hình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng...

Phong tục - Lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng (02/03/2020) 185

Phong tục - Lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng...

Sức mạnh đoàn kết 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa - một trong những nguồn lực p (02/03/2020) 183

Sức mạnh đoàn kết 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa - một trong những nguồn lực phát triển của tỉnh Sóc Trăng...

Lịch sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Châu (02/03/2020) 182

Lịch sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (1945 - 1975)...

Lịch sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú, (02/03/2020) 181

Lịch sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (1945 - 1975)...

Đánh giá tác động của thủy sinh vật ngoại lai đến nguồn lợi thủy sản tự nh (24/02/2020) 180

Đánh giá tác động của thủy sinh vật ngoại lai đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng...

Kiến trúc đình, chùa của người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng (1860-2014) (11/02/2020) 177

Kiến trúc đình, chùa của người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng (1860-2014)...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906