Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch sinh thái gắn với văn hóa Khmer t (18/12/2020) 440

Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch sinh thái gắn với văn hóa Khmer tỉnh Sóc Trăng....

Lịch sử Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (1960 - 2015) (16/12/2020) 439

Lịch sử Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (1960 - 2015)...

Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Tr (09/12/2020) 438

Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng...

Xây dựng mô hình nuôi cá bông lau Pangasius krempfi trong ao đất ở tỉnh Só (04/12/2020) 434

Xây dựng mô hình nuôi cá bông lau Pangasius krempfi trong ao đất ở tỉnh Sóc Trăng....

Mô hình tưới nhỏ giọt cho cây cam sành tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. (03/12/2020) 433

Mô hình tưới nhỏ giọt cho cây cam sành tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng....

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao và tiêu thụ r (02/12/2020) 429

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao và tiêu thụ rau, quả an toàn tại tỉnh Sóc Trăng....

Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nấm linh tại tỉnh Sóc Trăng (01/12/2020) 424

Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nấm linh tại tỉnh Sóc Trăng...

Sản xuất thử nghiệm tinh dầu sả chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hư (30/11/2020) 421

Sản xuất thử nghiệm tinh dầu sả chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng...

Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” dùng cho sản phẩm hành tím của tỉnh Só (20/11/2020) 410

Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” dùng cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng....

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906