Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi t (30/07/2021) 594

“Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng”...

Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu T (13/07/2021) 563

Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng...

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản (13/07/2021) 562

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng....

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động tại (13/07/2021) 561

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng....

Đa dạng các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai (Annona muricata) (13/07/2021) 560

Đa dạng các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai (Annona muricata)...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906