Hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà (08/12/2020) 437

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà tại thành phố Sóc Trăng....

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình vườn cây ăn trái k (02/11/2020) 387

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái ngập nước tại các huyện cù lao dung và kế sách, tỉnh Sóc Trăng....

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động tại (19/10/2020) 368

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng...

Xây dựng mô hình sản xuất giống cá lóc đồng tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăn (15/10/2020) 367

Xây dựng mô hình sản xuất giống cá lóc đồng tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906