Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng. (28/05/2021) 516

Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng....

Nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống tiếng Khmer Nam (25/05/2021) 515

Nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống tiếng Khmer Nam Bộ...

Xây dựng mô hình trồng bắp làm thức ăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc T (25/05/2021) 514

Xây dựng mô hình trồng bắp làm thức ăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng...

Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu (25/11/2020) 416

Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu Polyurethane (PU) ở tỉnh Sóc Trăng...

Lắp đặt thí điểm “Hệ thống giám sát nồng độ oxy hòa tan (e-Aqua)” cho ao n (25/11/2020) 414

Lắp đặt thí điểm “Hệ thống giám sát nồng độ oxy hòa tan (e-Aqua)” cho ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Hợp tác xã Hưng Phú, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng...

Đánh giá hiệu quả phục hồi vận động sau đột quỵ bằng thể châm cải tiến kết (17/11/2020) 403

Đánh giá hiệu quả phục hồi vận động sau đột quỵ bằng thể châm cải tiến kết hợp tái học hỏi vận động...

Vai trò của đình, chùa trong đời sống của người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng (09/03/2020) 189

Vai trò của đình, chùa trong đời sống của người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng...

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đàn dơi ngựa t (09/03/2020) 188

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đàn dơi ngựa tại chùa Dơi (Mahatup) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng...

Khảo sát sự phân bố và gây hại của sâu đục trái trên cây có múi (Citripest (09/03/2020) 187

Khảo sát sự phân bố và gây hại của sâu đục trái trên cây có múi (Citripestis sagittiferella Moore) và đề xuất quy trình phòng trừ loại sâu này tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906