Lượt xem: 40

Trong những năm qua, bằng sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nổ lực vươn lên, người nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà. Người nông dân không ngừng đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm ở thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Để phát huy lợi thế, tăng giá trị và sức cạnh tranh, phát triển bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nói chung và sản phẩm của người nông dân nói riêng, thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các Sở ngành, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa của nông dân.

Về hoạt động hỗ trợ

  Đối với các sản phẩm hàng hóa của người nông dân mang nét đặc trưng và có ưu thế của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tư vấn, hỗ trợ theo dạng đăng ký bạo hộ nhãn hiệu tập thể thông qua các hợp tác xã. Trong đó, tập trung bảo hộ nhãn hiệu tập thể gắn với địa danh cho các sản phẩm nông sản. Giai đoạn 2014 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tư vấn, hỗ trợ 14 Hợp tác xã đăng ký bảo hộ 09 nhãn hiệu tập thể gồm: Bưởi Năm roi Kế Thành, Cam sành Ba Trinh, Vú sữa tím Trinh Phú, Cam xoàn Phương An, Trà mãng cầu Vĩnh Kiên, Xoài An Thạnh 1, Trái cây Cù Lao Dung, Bưởi Thành Công, Trái cây Vĩnh Châu với số thành viên thụ hưởng là 318 thành viên. Ngoài ra, Nhãn tím Phong Nẫm cũng được nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận. 

Một số nhãn hiệu tập thể của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020

Riêng sản phẩm gạo của Sóc Trăng, hiện nay tỉnh tập trung phát triển các giống gạo thơm và gạo Tài Nguyên. Đối với hai sản phẩm này, từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh đã triển khai thực hiện dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị” dùng cho sản phẩm gạo Tài nguyên của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng”; đối với gạo thơm, giai đoạn khoảng 10 năm trước, tỉnh có thực hiện dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Sóc Trăng” cho sản phẩm gạo thơm của tỉnh Sóc Trăng”. 

Trong số các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, Hành tím Vĩnh Châu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00075 ngày 28/5/2019, việc đăng ký thông qua thực hiện dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng” từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn là đơn vị chủ trì thực hiện dự án triển khai dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” dùng cho sản phẩm trứng bào xác Artemia của tỉnh Sóc Trăng” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, Artemia của Vĩnh Châu được Cục Sở hữu trí tuệ  cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00095 ngày 03/12/2020.

Với sự quyết tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong, công tác hỗ trợ, phát triển nhãn hiệu các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã từng bước gặt hái được những kết quả mong đợi. Trong đó, công tác hỗ trợ các chủ thể tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu được ngành khoa học và công nghệ thúc đẩy thực hiện. Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của các chủ thể trong tỉnh về lĩnh vực sở hữu công nghiệp, mức độ quan tâm đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được cải thiện đáng kể. Các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ngày càng quan tâm hơn với việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm của mình. Trong đó, có thể kể đến Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu, Hợp tác xã Nông nghiệp Trinh Phú đã có sản phẩm xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Là dấu hiệu cho thấy các chủ thể đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng một thương hiệu mạnh, bền vững.

Thu Hiền - Sở KH&CN

STA
Thông tin liên quan:
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906