Ngày nay, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng chủ đạo, chìa khóa thành công của các nước có nền nông nghiệp phát triển và cũng là tính tất yếu của sản xuất nông nghiệp trên thế giới hiện nay. Ở Việt Nam, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là đòi hỏi khách quan của nền nông nghiệp trước tác động của biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế, và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng luôn coi trọng và ưu tiên chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có chất lượng cao, cùng các quy trình sản xuất, cơ sở hạ tầng, bước đầu đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân trong tỉnh.

Nhằm xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật góp phần chuyển dần hình thức sản xuất rau màu theo hướng nhỏ lẻ, thủ công sang sản xuất tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và tăng năng suất, hiệu quả nông nghiệp. Năm 2017, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng” từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh; Chủ nhiệm dự án là ThS. Võ Minh Luân - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả, đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm dự án đã thực hiện các nội dung công việc theo Hợp đồng đã ký với Sở KH&CN và đạt được kết quả như sau:

- Xây dựng 01 nhà màng trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt với diện tích 1.120 m2.

- Tiếp nhận và xây dựng thành công mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 1.120m2. Năng suất bình quân: vụ 1 là 3.012 kg, vụ 2 là 3.102 kg, vụ 3 là 3.005 kg, vụ 4 là 2.011kg; năng suất bình quân đạt khoảng 3.000 kg/vụ.

- Thành lập được 01 tổ sản xuất rau an toàn trong đó có dưa lưới và rau ăn quả khác theo hướng VietGap tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng với 16 tổ viên; tổ chức Hội thảo để giới thiệu mô hình đến người dân.

- Bên cạnh đó, nhóm thực hiện dự án đã hoàn thiện quy trình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và tập huấn cho 30 học viên là cán bộ kỹ thuật, nông dân về kỹ thuật canh tác, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, cách pha dung dịch dinh dưỡng,... trong sản xuất rau an toàn, trong đó có dưa lưới. Đây là tài liệu và nguồn nhân lực cần thiết để triển khai nhân rộng mô hình sản xuất dưa lưới trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Võ Minh Luân - Phòng NN&PTNT Châu Thành

sta.soctrang
Thông tin liên quan:
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 1,854
1,854